Privacy- en cookieverklaring

Wij respecteren de privacy van onze bezoekers. We verzamelen daarom zo min mogelijk persoonlijke informatie en zullen deze niet verkopen. Wij behandelen de verkregen persoonsgegevens vertrouwelijk en we nemen passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.
 

Welke gegevens verwerken wij?

Op deze website kun je je huisdieren aanmelden voor pension, je opgeven voor een cursus, je aanmelden voor een nieuwsbrief en afstand doen van een huisdier. Ook kan je ons bereiken via ons contactformulier en verkopen we soms huisdierbenodigdheden via Marktplaats. Indien je bijvoorbeeld door het invullen van een formulier ons daarbij persoonsgegevens verstrekt, dan zullen wij die alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze verkregen zijn. We verstrekken deze gegevens niet aan derden.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

 

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake de (tijdelijke) opvang van huisdieren en mogelijke andere diensten die wij op deze website aanbieden. Bij het aangaan van een pensionovereenkomst, vragen we jouw NAW-gegevens en telefoonnummer, zodat we contact met je kunnen opnemen als je daarom vraagt of als er iets aan de hand is met jouw huisdier. We vinden het in het belang van jouw huisdier belangrijk om zowel een adresgegevens als een telefoonnummer te hebben, zodat we jou eventueel schriftelijk (per e-mail en/of per post) kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan gebruiken we deze gegevens alleen om deze (aan)vraag te beantwoorden en afhandelen.
 

Hoelang bewaren wij deze gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als je klant bent, interesse blijft tonen in onze diensten of dat wij wettelijk verplicht zijn om jouw persoonsgegeven te bewaren.
 

Worden uw gegevens met anderen gedeeld?

We verstrekken persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

Hostingpartijen

Deze website wordt gehost bij een Nederlandse partij. Onze hostingpartij draagt zorg voor het waarborgen van een beschermingsniveau dat voldoet aan de Europese wet- en regelgeving. Wij verlenen geen toegang tot uw persoonsgegevens aan hostingpartijen.
 

In kaart brengen websitebezoek

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken, zodat we de werking van de website kunnen verbeteren. Via deze website worden er daarom cookies geplaatst van Google Analytics. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het laatste octet van de IP-adressen van onze bezoekers laten wij maskeren door Google. De gegevens die wij door middel van Google Analytics verkrijgen zijn niet tot individuele personen herleidbaar. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De gegevens die door Google worden verzameld, worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Bekijk voor meer informatie het Privacybeleid van Google Analytics.
 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer of alle andere randapparatuur van de gebruiker worden geplaatst bij een bezoek aan een website. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Wij gebruiken enkel technische noodzakelijke cookies en cookies van Google Analytics op deze site. We verwerken geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies.
 

Verwijderen van cookies

Je kunt cookies uitzetten of verwijderen via de instellingen jouw webbrowser. Hierover kun je informatie vinden met behulp van de Help-functie van jouw webbrowser.
 

Nieuwsbrief

Op de website kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Wij voegen enkel e-mailadressen toe aan de lijst van abonnees na expliciete toestemming. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je eventueel af te melden.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om inzage, correctie, beperking en verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen. Indien je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt die wij geheel geautomatiseerd verwerken en waarvan de verwerking berust op een toestemming of een overeenkomst, dan heb je ook het recht om deze persoonsgegevens in digitaal formaat te krijgen indien het niet gaat om anonieme of gepseudonimiseerde gegevens. Je kunt je verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar voorzitter@stichtingbedenk.nl.
 

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen je graag verder als je vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via onze contactpagina. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze privacyverklaring of de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons? Neem dan contact met ons op:

Stichting BEDENK
E-mail: voorzitter@stichtingbedenk.nl
Van Oosten de Bruijnstraat 64
2014 VS Haarlem